Logo Trilobit Systems

Zavolajte nám +421 948 252 856 | Alebo nám napíšte
Deutsch | English

O spoločnosti Trilobit Systems s.r.o.

O spoločnosti

Spoločnosť TriloBit Systems bola založená v roku 2002 skupinou priateľov a kolegov, ktorí už dlhšiu dobu spoločne pracovali na rôznych IT projektoch, tak v zahraničí ako aj na Slovensku. Vďaka ich energii a odhodlaniu neustále prinášať nové nápady a inovácie do reálneho života, spoločnosť postupne napredovala, rozširoval sa počet zákazníkov a narastal počet úspešne realizovaných projektov. V dnešnej dobe patrí TriloBit Systems medzi stabilnú, známu a etablovanú firmu v Trenčianskom regióne.

Aktuálne disponujeme skupinou viac ako 20 špičkových konzultantov a skúsených profesionálov, ktorí sú pripravení pomáhať pri napĺňaní predstáv a potrieb klientov. Našou filozofiou je férový prístup, odbornosť a kvalita našich služieb a produktov. Sme s vami viac ako 16 rokov, dokončili už viac ako 100 projektov a podporili viac ako 50 zákazníkov a partnerov. Naša pôsobnosť je okrem Slovenska aj v niektorých krajinách EÚ (Nemecko, Taliansko, Rakúsko). Naša práca nás stále baví, chceme naďalej rásť spolu s predstavami našich zákazníkov, tešiť sa z dosiahnutých úspechov, neustále vzdelávať, tak aby sme vedeli vždy ponúknuť nové trendy, inovácie a najmodernejšie informačné technológie.

 

Naďalej rastieme spolu s predstavami našich zákazníkov. Inovácie, nové trendy a najmodernejšie informačné technológie ktoré ponúkame, sú základom našich úspechov

VÝVOJ SOFTWARE

Webové aplikácie

Zameriavame sa na rôzne druhy riešení ako napríklad internetové obchody, profilové firemné weby alebo rozsiahle systémy na kľúč, integrované z viacerých modulov a komponentov. Proces tvorby je založený na získaní a analyzovaní potrieb klientov, ich pretransformovanie do reálnej podoby, spoľahlivé dodanie načas a dlhodobú podporu pri údržbe a realizácii nových požiadaviek na zmeny. Technologicky sa zameriavame na open source nástroje a produkty, prevažne založené na jazyku Java. Využívame najmodernejšie trendy, procesy a vývojové koncepty (Angular, HTML5, CI, Github, Microservices, Docker, etc.)

Vývoj software - JAVA, XML, PHP, HTML
DMS a registratúra

DMS a registratúra

V rámci partnerských väzieb s firmou Asseco Central Europe, a. s., máme vytvorený silný team odborníkov na tvorbu systémov pre správu dokumentov a riadenie firemných procesov. Naši konzultanti sú začlenení na rôznych projektoch v rámci organizačnej štruktúry partnera, kde je vysoko hodnotená ich odbornosť, svedomitosť a lojálnosť.

Participujeme pri návrhu a vývoji systémov pre aizovanú správu registratúry (elektronické spracovanie spisov, registratúrnych záznamov a dokumentov), ktoré využívajú inštitúcie štátnej a verejnej správy, ako aj komerčnej sféry. Súčasťou týchto systémov je aj poskytovanie elektronických služieb, integrácie na iné informačné systémy, správa DMS/EMS , online archivácia dokumentov a pod

eGovernment / eForms

Realizovali sme a máme know-how vo sfére egovernment-u, kde naši experti dodali verejný portál na technológii Liferay, navrhli a vytvorili elektronické služby prostredníctvom elektronických formulárov využitím technológie Orbeon forms. Zároveň v rámci webového portálu bola implementovaná rozsiahla integrácia na e-desk a ústredný portál verejnej správy.

Pri vytváraní architektonického a technologického riešenia boli brané do úvahy požiadavky klienta medzi ktorými bola napríklad možnosť vytvárať obsah portálu podľa aktuálnych potrieb alebo intuitívne viesť používateľov pri rôznych životných situáciách.

eGovernment / eForms

DATA INTEGRATION

Data manažment

Realizujeme komplexnú integráciu a správu firemných údajov, vývoj rôznych druhov rozhraní (ETL / EAI) pomocou štandardizovaných softvérových nástrojov. Poskytujeme odborné poradenstvo pre analýzu metadát, vytváraní dátových modelov pre rôznorodé databázové aplikácie alebo rozsiahle dátové sklady (relačné, logické, objektové alebo hierarchické dimenzie). Navrhujeme stratégie pre master data manažment a testovanie kvality údajov, čo pomôže zefektívniť vaše procesy. Ukážeme vám správne metódy a implementujeme ich.

Ponúkame komplexné a profesionálne konzultačné služby pomocou najlepších nástrojov pre dátovú integráciu ako napríklad Informatica Power Center , Talend Open Studio alebo Azure Data Factory. Vieme navrhnúť, dodať a spravovať rôzne architektonické riešenia, či už on premises, hybridne alebo čisto cloud platformy. Máme špičkových odborníkov s dlhoročnou praxou, ktorí majú referencie na medzinárodných projektoch pre globálne nadnárodné spoločnosti

Data management, Big data
Business inteligence

Business intelligence

Potrebujete získať z vašich dát pridanú hodnotu, lepšie pochopenie súvislostí a prepojení rôznych druhov dát a aplikácií vo vašom podnikaní ? Za týmto účelom využívame BI zručnosti, technológie a aplikácie, aby sme vedeli správne analyzovať a prezentovať obchodné informácie, ktoré slúžia pre podporu rozhodovania (Reporting, OLAP, Data mining). Navrhneme a vytvoríme pre vás špecializovaný analytický IS.

Pre analytické dotazovanie a uchovanie rozsiahlych súborov údajov vieme vytvoriť efektívny dátový sklad (Data Warehouse - DWH) , ktorý bude umožňovať nahrávanie dát z rôznych zdrojov a formátov (flatfiles, rdbms, ws) , najlepšie a najrýchlejšie vykonávanie zložitých sql dotazov a bude dostatočne flexibilný pre použitie analytických nástrojov.

Nové trendy

Aktuálne objavujeme aj najnovšie trendy ako napríklad Big data, hadoop alebo Machine learning. Vzdelávame sa a sledujeme poznatky v Data Science, dátovej analýzy a umelej inteligencie. Máme skúsenosti a vieme ponúknuť konzultačné služby pre návrh a manažment cloudových systémov, napríklad Amazon Web Services (AWS) cloud.

V poslednej dobe sa do povedomia odborníkov dostala aj technológia blockchain. Vidíme v tejto technológii sľubný potenciál pre svoju transparentnosť , zabezpečeniu voči dodatočným úpravám a pozmeňovaniu, decentralizáciou zdieľania údajov a transakcií B2B. Aj keď nemáme reálne referencie, vieme ponúknuť naše vedomosti v týchto oblastiach na koncepčných alebo vedeckých projektoch (Oracle Blockchain Cloud Platform, Bitcoin a kryptomeny).

Nové trendy, machine learning

TECHNOLÓGIE

Programovacie jazyky

Programovacie jazyky JAVA, Javascript, Python

Java, HTML
Java script
Python
PL-SQL, SQL

Databázové systémy

Databázové systémy - Oracle, MS SQL, PostgreSQL, MongoDB

Oracle
MS SQL, DB2
mySQL, PostgreSQL
Mongo DB

Nástroje
 

Nástroje- Eclipse, IntelliJ IDEA

Eclipse , IntelliJ IDEA
Fabasoft Suite, Folio
Informatica PC, Talend, MicroStrategy , Jasper reports
Enterprise Architect , SQL developer
TeamCity, Nexus , Maven
Jupyter, Anaconda, Django , Flask
AWS EC2, AZURE

Metodológie
 

Metodológie - Agile, SCRUM

Agile, scrum
OOP, Design patterns
CI, DevOps
Docker, Microservices
UML

Technológie
 

Technológie - J2EE, J2SE, Fabasoft

J2EE, J2SE
Fabasoft DMS , Orbeon eForms
Json, XML, XSLT, JQuery , JPA
WS, SOA, LDAP
HTML5, BootStrap, UX
HDFS, Spark, noSql, Pandas , NumPy

STIAHNITE SI

Software METRIK

Metrik

Metrologický informačný systém

Čo je to Metrik?

 • komplexná evidencia meradiel,etalónov...
 • evidencia odberateľov
 • evidencia medzikalibračných kontrol a meraní
 • evidencia údržby ,porúch,opráv
 • evidencia vykonaných kalibrácií a ich archivácia
 • evidencia pracovných výkonov
 • podklad na fakturáciu
 • IS pre metrológov a kalibračné laboratória

Prečo Metrik?

 • aktuálny stav meradla jeho umiestnenie,dátum nasledujúcej kalibrácie
 • archív vykonaných kalibrácií
 • výpočty neistoty merania
 • grafické vyhodnotenie kalibrácie
 • aické načítanie pracovných výkonov (kalibráciií)
 • rieši problém metrológie a evidencie meradiel

Software Online

Online

Informačný systém pre reštaurácie

Čo je to Online?

 • evidencia tovarov
 • evidencia receptov
 • evidencia stredísk
 • stav skladov na strediskách
 • tvorba jedálnych lístkov
 • vyučtovanie tržieb
 • sledovanie pohybov na skladoch
 • inventúry, skladové karty

Prečo Online?

 • aktuálny stav skladu
 • prehľad tržieb podľa skupín tovarov
 • prehľad tržieb podľa položiek a stredísk
 • sledovanie zisku
 • prepojenie na registračné pokladne
 • tlačové zostavy pre učtovníctvo
 • aické načítanie obratov

 

I-racket Software Online

i-racket

Evidencia zápasov v stolnom tenise

Čo je to i-racket?

 • program na zápis stolnotenisových zápasov
 • tlač výstupov na tlačiareň alebo pdf súboru
 • export / import údajov (zápis, mužstvá, hráči)
 • funkcie striedanie, walk-out
 • evidencia udeľovania kariet hráčom
 • ukladanie priebežného stavu zápisu
 • evidencia pripomienok a protestov
 • viacjazyčná podpora

Prečo i-racket?

 • nahradzuje ručné zapisovanie na papier
 • variabilita pre rôzne druhy súťaží („all in one“)
 • efektivita a rýchlosť (zápis doslova za pár sekúnd)
 • intuitívne ovládanie
 • opakovateľné použitie
 • nezávislé na OS a použitom zariadení
 • aizované spracovanie zápisov

 

Kontakt

TriloBit Systems, s.r.o.

Ulica: Biskupická 1802/50

Mesto: Trenčín

PSČ: 91101

Web: www.trilobit.sk

E-mail: trilobit@trilobit.sk

Telefón: +421 948 252 856

+421 907 712 355

IČO: 36326437

DIČ: 2020116681

IČ DPH: SK2020116681

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK17 1100 0000 0026 2980 0178

Napíšte nám

Odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba spoločnosti Trilobit Systems s.r.o. so sídlom Biskupická 1802/50 , 911 01 Trenčín, IČO: 36326437, (ďalej len „Firma“) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov...Zobraziť celé znenie

Zadajte prosím vaše meno.

Zadajte prosím subjekt.

Správa neobsahuje žiadny text.

Vaša správa bola úspešne odoslaná.

Vašu správu sa žiaľ nepodarilo odoslať. Skúste to prosím neskôr.