Softvér ,registračné pokladne,outsourcing,správa sietí,multimedia


SOFTVÉR VÝVOJ

Viete čo potrebujete spraviť na počítači, ale nemáte na to program?! Pomôžeme Vám zrealizovať Vaše sny a uľahčíme Vám dosiahnuť vaše ciele s naším softvérom. Sme pripravení si s Vami sadnúť za jeden stôl a hľadať riešenia na vaše postupy použitím najmodernejších informačných technológií.

outsourcingNehovorte si, že sa to nedá a nebuďte spokojný s programom čo máte keď nedokáže urobiť to čo od neho očakávate

Vytvárame softvér, ktorý Vám pomôže
Navrhujeme softvér s „hlavou a pätou“. Nejdeme proti logike používateľa. Nesnažíme sa mu vnucovať postupy lepšie pre počítač, naopak, postupy ( výstupy ) prispôsobime Vašim požiadavkám.Náš softvér sa snaží podľa vykonávaných úkonov pomôcť užívateľovi a ponúknuť mu nástroje na konkrétne kroky. (Ich pomocou sa ľahšie pracuje s aplikáciou a bez zdĺhavého čítania hrubého manuálu alebo dvojtýždňového školenia je užívateľ schopný efektívne pracovať.)

Komunikujte so svojím softvérom. Onedlho naozaj príde doba, keď sa bude používateľ rozprávať s počítačom. Ale takúto možnosť Vám ponúkame už teraz. Síce nebudete počuť z reproduktorov žiadny hlas ale program sa bude snažiť sledovať vaše kroky a komunikovať s Vami pomocou ikoniek alebo nápovedy poprípade zmenami farebnosti čím bude smerovať Vaše kroky po aplikácii aby výsledok Vašej práce bol prvotriedny.

Dôraz kladieme na kvalitu
Kvalita zdrojového kódu a eliminácia čo najväčšieho počtu chýb je prvoradou úlohou každého úspešného vývojárského tímu. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je striktné dodržiavanie štandardov W3C , JUNIT, NUNIT , project management , team working a pod.
Orientujeme sa v nasledovných oblastiach
web applications
klient – server
Business Intelligence
Mobile technologies
Outsourcing
This is my Google PageRanktrade; - SmE Rank free service Powered by Scriptme software , software project management outsourcing web applications outsourcing softvér software outsourcing web applications správa počítačových sietí softvér ,software project management outsourcing správa počítačových sietí softvér , software project management outsourcing web applications
TOPlist Software sites at TopDepo.com